معنی و ترجمه کلمه price support system به فارسی price support system یعنی چه

price support system


بازرگانى : نظام قيمت هاى حمايت شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها