معنی و ترجمه کلمه primery citcuit به فارسی primery citcuit یعنی چه

primery citcuit


علوم مهندسى : مدار اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها