معنی و ترجمه کلمه primordial به فارسی primordial یعنی چه

primordial


بسيار کهن ،خاستگاهى ،اصل نخستين ،عنصر نخستين ،اساسى ،اصلى
روانشناسى : ازلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها