معنی و ترجمه کلمه principle of duality به فارسی principle of duality یعنی چه

principle of duality


شيمى : اصل دوگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها