معنی و ترجمه کلمه printout به فارسی printout یعنی چه

printout


نسخه چاپى ،نتيجه نهايى ،نتيجه چاپى
کامپيوتر : خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها