معنی و ترجمه کلمه priority interrupt به فارسی priority interrupt یعنی چه

priority interrupt


کامپيوتر : وقفه اولويت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها