معنی و ترجمه کلمه privately leased line به فارسی privately leased line یعنی چه

privately leased line


کامپيوتر : خط اجاره اى خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها