معنی و ترجمه کلمه privation به فارسی privation یعنی چه

privation


محروميت ،محروم سازى ،تعليق مقام ،سختى
روانشناسى : محروميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها