معنی و ترجمه کلمه privy or sealed به فارسی privy or sealed یعنی چه

privy or sealed


رايى که در غياب دادگاه بمديردفتردادگاه اده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها