معنی و ترجمه کلمه pro tempore به فارسی pro tempore یعنی چه

pro tempore


موقت ،موقتا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها