معنی و ترجمه کلمه proactive inhibition به فارسی proactive inhibition یعنی چه

proactive inhibition


روانشناسى : بازدارى پيش گستر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها