معنی و ترجمه کلمه probability matching به فارسی probability matching یعنی چه

probability matching


همتاسازى احتمالاتى
روانشناسى : جور کردن احتمالاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها