معنی و ترجمه کلمه problem oriented به فارسی problem oriented یعنی چه

problem oriented


مسئله گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها