معنی و ترجمه کلمه procedendo به فارسی procedendo یعنی چه

procedendo


حکم پادشاه در مورد تسريع دادرسى به قاضى يى که صدور راى را به تاخير انداخته است
قانون ـ فقه : حکم ارجاع مجدد دعوى از محکم عالى به دادگاه تالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها