معنی و ترجمه کلمه producer durable equipment به فارسی producer durable equipment یعنی چه

producer durable equipment


بازرگانى : تجهيزات با دوام توليدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها