معنی و ترجمه کلمه product به فارسی product یعنی چه

product


کالا،نتيجه کار،محصول فراورده ،توليد کردن ،فراورده ،محصول ،حاصل ،حاصلضرب ،بسط دادن ،ايجاد کردن
کامپيوتر : حاصلضرب
معمارى : حاصلضرب
شيمى : محصول
زيست شناسى : فراورده
بازرگانى : فراورده ،محصول
علوم نظامى : نتيجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها