معنی و ترجمه کلمه production facility به فارسی production facility یعنی چه

production facility


علوم مهندسى : سهولت توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها