معنی و ترجمه کلمه productive به فارسی productive یعنی چه

productive


باراور،توليدى ،پربار،حاصلضرب ،فراور،مولد ثروت ،توليد کننده ،مولد،پر حاصل
معمارى : بهره زا
قانون ـ فقه : سود بخش
روانشناسى : باراور
بازرگانى : توليدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها