معنی و ترجمه کلمه programmed instruction به فارسی programmed instruction یعنی چه

programmed instruction


کامپيوتر : دستورالعمل برنامه ريزى شده
روانشناسى : اموزش برنامه اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها