معنی و ترجمه کلمه progressive relaxation به فارسی progressive relaxation یعنی چه

progressive relaxation


روانشناسى : ارميدگى تدريجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها