معنی و ترجمه کلمه prohibited zone به فارسی prohibited zone یعنی چه

prohibited zone


منطقه ممنوعه
قانون ـ فقه : حريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها