معنی و ترجمه کلمه proportional taxation به فارسی proportional taxation یعنی چه

proportional taxation


بازرگانى : ماليات تناسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها