معنی و ترجمه کلمه prosiness به فارسی prosiness یعنی چه

prosiness


بى لطافتى ،بيروحى ،کسل کنندگى ،پيش پا افتادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها