معنی و ترجمه کلمه prosthesis به فارسی prosthesis یعنی چه

prosthesis


روانشناسى : اندام مصنوعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها