معنی و ترجمه کلمه provcation به فارسی provcation یعنی چه

provcation


تحريک
قانون ـ فقه : در CL هرگاه بر هيات منصفه ثابت شود که متهم در اثر فعل يا سخن يا هر دو تحريک شده باشد ممکن است اين موضوع باعث برائت متهم يا تجويز تخفيف بشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها