معنی و ترجمه کلمه prove به فارسی prove یعنی چه

prove


استدلال کردن ،ثابت کردن ،در امدن
قانون ـ فقه : اثبات کردن
بازرگانى : به اثبات رسانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها