معنی و ترجمه کلمه proverbial phrase به فارسی proverbial phrase یعنی چه

proverbial phrase


تعبير مثلى يا ضرب المثلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها