معنی و ترجمه کلمه provisional scrip به فارسی provisional scrip یعنی چه

provisional scrip


تصديق موقت
قانون ـ فقه : تصديق موقت سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها