معنی و ترجمه کلمه provoke به فارسی provoke یعنی چه

provoke


تحريک کردن ،دامن زدن ،برانگيختن ،برافروختن ،خشمگين کردن
قانون ـ فقه : تحريک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها