معنی و ترجمه کلمه prune به فارسی prune یعنی چه

prune


(گ.ش ).الو،گوجه برقانى ،الوبخارا،اراستن ،سرشاخه زدن ،هرس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها