معنی و ترجمه کلمه pseudoproblem به فارسی pseudoproblem یعنی چه

pseudoproblem


شبه مساله
روانشناسى : مساله ساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها