معنی و ترجمه کلمه psychologist به فارسی psychologist یعنی چه

psychologist


روانشناس
روانشناسى : روانشناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها