معنی و ترجمه کلمه public domain software به فارسی public domain software یعنی چه

public domain software


نرم افزار همگانى
کامپيوتر : نرم افزار عمومى يا همگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها