معنی و ترجمه کلمه pulmonitis به فارسی pulmonitis یعنی چه

pulmonitis


سينه پهلو،ذات الريه ،اماس شش ،التهاب ريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها