معنی و ترجمه کلمه pure به فارسی pure یعنی چه

pure


پاک ،تميز،محض ،ناب ،ژاو،(نژاد )اصيل ،خالص کردن ،پالايش کردن ،بيغش
عمران : خالص
روانشناسى : خالص
بازرگانى : مطلق
علوم هوايى : خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها