معنی و ترجمه کلمه purgative به فارسی purgative یعنی چه

purgative


مسهل ،کارکن ،پاک کننده ،تطهيرى ،پاکساز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها