معنی و ترجمه کلمه quad density به فارسی quad density یعنی چه

quad density


تکنيکى به اندازه چهار برابر چگالى استاندارد يک دستگاه حافظه خاص بر روى هر واحد فضاى ان دستگاه اطلاعات ثبت مى کند،تراکم چهارگانه
کامپيوتر : چگالى عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها