معنی و ترجمه کلمه quadrangular meet به فارسی quadrangular meet یعنی چه

quadrangular meet


ورزش : مسابقه شناى دوره اى بين 4 تيم مسابقه دوره اى بين 4 تيم با محاسبه مجموع امتيازهاى فردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها