معنی و ترجمه کلمه quadricentennial به فارسی quadricentennial یعنی چه

quadricentennial


چهارصدمين سال گردش ،جشن ،چهارسدمين سال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها