معنی و ترجمه کلمه quaere به فارسی quaere یعنی چه

quaere


)query(جستار،سوال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها