معنی و ترجمه کلمه qualification card به فارسی qualification card یعنی چه

qualification card


کارت مهارت در تيراندازى
علوم نظامى : کارت ثبت ميزان مهارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها