معنی و ترجمه کلمه qualified for work به فارسی qualified for work یعنی چه

qualified for work


شايسته ياقابل کارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها