معنی و ترجمه کلمه qualifying shares به فارسی qualifying shares یعنی چه

qualifying shares


بازرگانى : سهامى که مديران الزاما "بايد خريدارى کنند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها