معنی و ترجمه کلمه qualifying shares به فارسی qualifying shares یعنی چه

qualifying shares


بازرگانى : سهامى که مديران الزاما "بايد خريدارى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها