معنی و ترجمه کلمه quantity discount به فارسی quantity discount یعنی چه

quantity discount


تخفيف کلى ،مقدار تخفيف
بازرگانى : تخفيف عمده فروشى ،ميزان تخفيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها