معنی و ترجمه کلمه quantize به فارسی quantize یعنی چه

quantize


رقمى کردن ،با تئورى و فرمول صفات و کيفيت چيزى را تعيين کردن ،نيرو را با فرمول اندازه گيرى کردن ،تدريجى کردن ،پله اى کردن
کامپيوتر : پله اى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها