معنی و ترجمه کلمه quantum sufficit به فارسی quantum sufficit یعنی چه

quantum sufficit


بمقدارکافى ،چندان که بس باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها