معنی و ترجمه کلمه quarry stone به فارسی quarry stone یعنی چه

quarry stone


تکه سنگ
معمارى : پاره سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها