معنی و ترجمه کلمه quartern به فارسی quartern یعنی چه

quartern


نان بوزن چهار پوند(رطل)،يک چهارم پوند،يک چهارم پينت ،يک گيل)gill(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها