معنی و ترجمه کلمه quartimax rotation به فارسی quartimax rotation یعنی چه

quartimax rotation


روانشناسى : چرخش کوارتيماکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها