معنی و ترجمه کلمه quasi commercial به فارسی quasi commercial یعنی چه

quasi commercial


شبه بازرگانى
بازرگانى : نيمه بازرگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها